Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

mysweetnewyork
18:55
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viafemme-fatal femme-fatal
mysweetnewyork
18:54
Sentyment pozostanie.

May 17 2018

mysweetnewyork
19:34
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
19:33
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
mysweetnewyork
19:30
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
mysweetnewyork
19:28

Zdecyduj się w końcu.

Jeśli nie możesz dać mi siebie to daj mi święty spokój.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 06 2018

mysweetnewyork
19:51
mysweetnewyork
19:50
nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
mysweetnewyork
19:45
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viafemme-fatal femme-fatal
mysweetnewyork
19:44
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 05 2018

mysweetnewyork
11:49
nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/

April 22 2018

mysweetnewyork
20:03
Reposted fromthenewyork thenewyork
mysweetnewyork
20:00
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
mysweetnewyork
19:59
mysweetnewyork
19:58
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
mysweetnewyork
19:57
Lubię głośną muzykę, która zagłusza moje obolałe emocje. Przelotnie historie, które wypełniają puste przestrzenie w sercu. Ulice, na których mogę czuć się wolna. (...) Mijam ludzi, a w każdym z nich szukam ciebie. Pytają mnie:
- Przed czym uciekasz?
- Przed tęsknotą za tobą - odpowiadam w myślach. Milczę. Przecież nigdy się nie przyznam.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
19:57
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— Tove Jansson - "Listy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
19:57
Nie boję się umierania. Mam doświadczenie. Zabiłeś mnie przecież tysiące razy słowami.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
19:57
Rozstali się, a przecież nie mogli żyć bez siebie.
Rozstali się, a przecież wiązali ze sobą przyszłość. 
Rozstali się, a przecież byli dla siebie wszystkim.
Rozstali się, a przecież to na siebie czekali całe życie. 
Rozstali się i co, i żyją jakoś bez siebie.
— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
19:56
Może już na zawsze mi "nie przejdziesz"...
— *
Reposted fromSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl