Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

mysweetnewyork
19:38
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatereseek tereseek
mysweetnewyork
19:28
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaSenyia Senyia

March 11 2015

mysweetnewyork
08:31
3626 f462 390
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
mysweetnewyork
08:31
9405 adec 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
mysweetnewyork
08:27
5412 22bb 390
Reposted fromretaliate retaliate viamessclew messclew
mysweetnewyork
08:22
Nie powiem Ci "dobranoc", nie napiszę "miłych snów". Życzę Ci bezsennej nocy, żebyś miał czas o mnie myśleć. 
mysweetnewyork
08:14
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamooncat mooncat
mysweetnewyork
08:11
Tak bardzo chciałabym być Twoją Jedyną Kobietą. Jedyną - rozumiesz?! I wiedzieć, że będę Cię miała jutro, w przyszły poniedziałek i także w Wigilię. Rozumiesz?! Płakałam. Chciałabym być Twoją Jedyną Kobietą. Tylko to...
— Janusz Leon Wiśniewski
08:11
5454 60b3 390
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialugola lugola
mysweetnewyork
08:11
Nie chce Cię potrzebować, bo nie mogę Cię mieć
— I don't know
Reposted fromAngiie Angiie viaszalony-virus szalony-virus
mysweetnewyork
08:10
6343 ce8c 390
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viaalmostlover almostlover
mysweetnewyork
08:09
5017 90f6 390
Reposted fromusual usual viaalmostlover almostlover
mysweetnewyork
08:04
6568 15b7 390
mysweetnewyork
08:00
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromechium echium viakonwalia konwalia

February 15 2015

mysweetnewyork
08:30
Reposted fromjustshineon justshineon viagwiazdeczka gwiazdeczka
mysweetnewyork
08:10
0482 414a 390
mysweetnewyork
08:10
0482 414a 390
mysweetnewyork
08:08
Nie można iść spać kiedy serce drze ryja. Szczególnie kiedy kłóci się z mózgiem o racje.
— III WW trzecia wojna wewnętrzna
Reposted fromalmostlover almostlover viagwiazdeczka gwiazdeczka
mysweetnewyork
08:07
Nie miałam przedtem pojęcia, że można myśleć o kimś bez przerwy, że ktoś może wiecznie skakać po twoich myślach jak jakiś akrobata.
— Cecelia Ahern
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
mysweetnewyork
08:06
6971 3ebd 390
Reposted frommahidevran mahidevran viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl