Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

mysweetnewyork
21:22
Czas i brak nadziei wyleczą z każdej miłości.
— Katarzyna Michalak - "Rok w Poziomce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
21:22
To, jak bardzo silna jesteś uświadamiasz sobie zazwyczaj wtedy, kiedy jesteś najbardziej samotna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

December 02 2017

mysweetnewyork
20:23
Mogłeś mieć to szczęście, mógłbyś mnie dla siebie mieć. Tak bardzo chciałam Ciebie więcej.
— Tak bardzo chciałam żebyś kochał.
Reposted fromorchis orchis viairbjarbirb irbjarbirb
mysweetnewyork
20:22
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viairbjarbirb irbjarbirb
mysweetnewyork
20:16
8921 29d8 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo
mysweetnewyork
20:15
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka
mysweetnewyork
20:15
Kiedyś zapytano księdza Jana Twardowskiego, jak powinno pielęgnować się miłość. Odpowiedział: 'Jak dziecko, żeby nie zaziębiła się, nie zwariowała i nie uciekła.'.
— Domagalik & Wiśniewski
Reposted fromniezapominajka niezapominajka
mysweetnewyork
20:13
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vianiskowo niskowo

December 01 2017

mysweetnewyork
20:51
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
mysweetnewyork
20:48
Jeszcze trochę i Ci ucieknę...
— S.
Reposted fromSenyia Senyia

November 30 2017

mysweetnewyork
20:59
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea vianiskowo niskowo
mysweetnewyork
20:58
6175 8abf 390Wyobrażam sobie nasze wspólne kiedyś. 
Nasze wspólne zawsze. 
Reposted fromzenibyja zenibyja vianiskowo niskowo
20:51
3659 1d2c 390
Reposted fromopticculture opticculture viaMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
20:50
– Dlaczego niektórym słowo „kocham” przychodzi z takim trudem?
– Bo wymawiając je, stajesz się bezbronny.
— Nora Roberts - "Łzy księżyca"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
mysweetnewyork
20:50
4007 e262 390
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
mysweetnewyork
20:48
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości

November 29 2017

mysweetnewyork
21:35
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaSenyia Senyia
mysweetnewyork
21:33
7505 eacc 390
mysweetnewyork
21:33
Jesteś silniejsza niż próby, którym Cię poddają.
— Dan Wells: "Partials. Częściowcy"
Reposted frompensieve pensieve viaeternaljourney eternaljourney
mysweetnewyork
21:33
Nigdy nie pozwolę Ci się do mnie zbliżyć. Nawet jeśli znaczysz dla mnie najwięcej, bo za każdym razem kiedy się otwieram, to boli. Więc nigdy nie zbliżę się do Ciebie za bardzo. Nawet jeśli znaczę dla Ciebie najwięcej. Za każdym razem kiedy mnie krzywdzisz, coraz mniej płaczę. Za każdym razem kiedy mnie zostawiasz, łzy wysychają szybciej. Za każdym razem kiedy odchodzisz kocham Cię mniej.
— Sam Smith - "Too Good At Goodbyes"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl