Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

mysweetnewyork
19:45
8725 73a4 390
mysweetnewyork
19:45

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viamole-w-filizance mole-w-filizance
mysweetnewyork
14:29
Bo zawsze chodziło, że ja Ciebie Też Kocham 22:03

October 18 2017

mysweetnewyork
21:01
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viachoise choise
mysweetnewyork
20:59
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska

October 17 2017

mysweetnewyork
20:10

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viafemme-fatal femme-fatal
mysweetnewyork
20:10
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu

October 16 2017

mysweetnewyork
19:24
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być?
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSenyia Senyia
19:22
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSenyia Senyia
mysweetnewyork
19:19
Mam coś czego nie mam - wiesz, że chodzi mi o Ciebie ...
— Tałi
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
19:18
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viaSenyia Senyia
mysweetnewyork
19:18
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.

October 14 2017

19:43
7445 7097 390

days-e:

The best nights are filled with stars ✨

Reposted fromcharmander charmander viaSenyia Senyia

October 11 2017

mysweetnewyork
13:30
3920 43df 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

October 09 2017

mysweetnewyork
19:57
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viafemme-fatal femme-fatal
19:56
Czuje się bardzo źle psychicznie na ten moment.
Patrzę na siebię i mam ochotę rozbic lustro.
Chciałabym być kimś lepszym.
— (via kompletnie-zniszczona)
Reposted fromkostuchna kostuchna viafemme-fatal femme-fatal
mysweetnewyork
19:54
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym cię oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover – Losing Hope
Reposted fromnyaako nyaako viafemme-fatal femme-fatal
mysweetnewyork
19:52
Bo mimo wszystko cię nie nienawidzę
Choć chciałabym, i kurwa, nie wiem, jak mogłeś. Powiedz? Przecież nie liczyło się nic bardziej od nas.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 08 2017

20:11
6026 9d19 390

Flowers by Irving Penn

Reposted fromkattrina kattrina viaSenyia Senyia
mysweetnewyork
20:11
3368 bf08 390
Reposted fromAlcea Alcea viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl